Saturday, June 19, 2010

Wedding concert

My and mum sat crying in the tv sofa last night watching the consert where royalties from all over the world gathered to celebrate the crown princess' wedding and with all the biggest swedish singers on the stage. Especially the part when the two children was singing to Daniel (the working class boy from the country side) "You might have doubted that fairy tales are true, how is possible to suddenly be prince. But dont mind wondering how that works, cause you have gotten who you want".

Till Victoria:
Du som ut som ut som du har någon kär
så våga att visa hur lycklig hur du är
Ta vara på stunden så mycket du vill
så stannar den kvar lite till

Till Daniel:
Du kanske tvekat att sagorna finns
Hur kan det vara möjligt att plötsligt bli prins?
Men strunt i att undra hur just det går till
För du har ju fått den du vill
No comments:

Post a Comment