Wednesday, November 5, 2014

Some favorite books

I wanna tip you about the best non fiction books I've read this year! All three of them are in subjects that I'm really passionate about. Unfortunately neither of this books are translated to English yet.

Meningen med hela skiten ("The meaning of the whole shit")
by Nina Åkestam
About what you should actually do with your life. And about why we feel that we need to perform so much all the time. I feel like the author wrote this book especially for me!!

En fredag i november, några månader före sin 25-årsdag, vaknar copywritern Nina med två guldstatyetter hemma i sovrummet. Reklambyrån hon sitter i ledningsgruppen för har på en stor gala kvällen före sopat banan med konkurrenterna och Nina har i högsta grad bidragit till succén. Ett år senare står hon framför ett apoteksfönster med mascara rinnande nerför kinderna och vill inte gå in. På receptet hon håller i handen står det "2 tabl dagl mot utmattningsdepression". Hur kunde det gå så här? Och vad händer nu?

Meningen med hela skiten handlar om en person och en generation som inte riktigt får ihop sina arbetsliv. En generation som hastar fram utan att ha en chans att hinna tänka på de viktiga frågorna: Är det här vad jag borde göra? Vad har jag valt och valt bort? Vad är framgång egentligen, och vad ska det vara bra för? Och en person som fattat alla dåliga beslut man kan fatta, men som blev helt okej ändå: Flytten till New York, prestigefulla uppdrag och nyfunna vänner som när allting brister kommer över med kexchoklad mitt i natten. Det är en berättelse för dig som känner att livet bara spinner på utan att du hinner med. Som ibland undrar varför du går upp på morgonen. Och som vill komma lite närmare själva poängen att hitta meningen med hela skiten.Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra
by Liza Marklund and Lotta Snickare
One of the best books about feminism, with concrete examples from everyday life that really makes people understand the problems with our society. My favorite example is how they dress a baby in pink and then in blue to observe peoples interactions with the baby depending of if they think the baby is a girl or boy. The "girl baby" the call sweet and try to quiet when she cries, but the boy they call strong and encourage to cry and take place even at such young age.

– Hej flickor,sitter ni här alldeles ensamma? – Nej, vi är sju stycken
Det är svårt att vara människa. Att vara kvinna är ännu värre. Missförstånden mellan män och kvinnor är lika många som olikheterna.
I en rolig och träffsäker bok beskriver Liza Marklund och Lotta Snickare hur vi ramlar in i våra roller utan att egentligen vara medvetna om hur det gick till. Med personliga exempel förklarar de skillnader och skeenden i mäns och kvinnors liv – och de serverar verktyg för att ändra på sakernas tillstånd: *Så bygger vi flickor och pojkar – Vi behandlas olika från det ögonblick vi föds. All forskning visar att pojkar får mer uppmärksamhet,större utrymme och fler chanser än flickor. Ingen talar om detta för flickorna. Nu är det dags att berätta sanningen. *Du måste rita din egen minkarta – Det spelar ingen roll om tio män precis travat iväg hela vägen till styrelserummet, för om en kvinna går i deras exakta fotspår briserar det minor under hennes fötter hela tiden. Kvinnor har nämligen helt andra villkor än män i livet och arbetslivet. Ingen berättar detta för en ung,kvinnlig chef. Lösningen är att hon ritar en egen karta över hur hon ska ta sig fram, och där måste de särskilda kvinno-minorna vara markerade.
Författarna förklarar var, hur och när minorna riskerar att brisera – och hur man oskadliggör dem. *Lär dig bli tung – fast utan kulmage – Det går att bli accepterad, respekterad och framgångsrik som kvinna i arbetslivet, men det är betydligt svårare än för en man. Hemligheten ligger i att ta reda på hur männen gör, inse skillnaden och sedan översätta kunskapen till kvinnors, annorlunda, orättvisa villkor.
 
Introvert: Den tysta revolutionen
by Linus Jonkmans

I think it has been a lot of talk lately about extroverts and introverts, or is it just me who have gotten more enlignted? Reading this book made me understand more about my own personality and why I sometimes act as I do. I guess most people would take me for an extrovert, but that is actually just a trained beteende. Most of the days I would prefer to stay home alone or with Cem than spend time with friends. And if I meet with friends I prefer spending time with then one by one instead of a big group at the same time.

Tänker du först och talar sen eller talar du först och tänker sen? Blir du besvärad när expediter kommer fram till dig i affären eller tycker du bara att det är trevligt? Är du mest kreativ när du arbetar ensam eller när du arbetar i grupp?
I vår tid verkar ”utåtriktad och flexibel” vara de mest eftersökta egenskaperna på arbetsmarknaden, social kompetens värderas högre än yrkeskompetens och den som skriker högst får oftast som den vill. Det är en tid där inåtriktade, eftertänksamma och stillsamma karaktärsdrag har klassats som mentala sjukdomstillstånd. En tid där introversion ofta förväxlas med blyghet, arrogans och asocialt beteende. Inget kunde vara mer fel.
Om vi är introverta eller extroverta är en biologiskt hårdkodad del av vår personlighet. Detta har varit känt och har undersökts av vetenskapen i mer än hundra år. Trots det tillkommer hela tiden ny kunskap i ämnet. Linus Jonkman tar med läsaren på en fascinerande resa genom den introverta världen. Han berättar om sina egna och andras upplevelser som introverta och förklarar skilnaderna på och likheten mellan extroverta och introverta människor. Mycket av den friktion vi upplever i våra liv, både i yrkeslivet och privat, har sin botten i motsättningar mellan dessa båda läggningar. Förståelsen för vad det innebär att vara introvert har ökat avsevärt på sistone. Men vi har ännu inte sett någon platsannons som efterfrågar introverta människor.
I en värld där allt går fortare och fortare och där bruset blir starkare för varje dag kan det rentav vara en fördel att vara introvert, och de som fått den gåvan kan skatta sig lyckliga.


No comments:

Post a Comment